Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας κοινωνία

Που θα δείτε στο Δήμο Αλεξάνδρειας τα αποτελέσματα (εγκριθέντες/απορριφθέντες) για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας

roundhandsΑνακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) τα αποτελέσματα των ωφελουμένων και των απορριφθέντων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).
Τα αποτελέσματα που αφορούν στο Δήμο Αλεξάνδρειας θα βρίσκονται αναρτημένα στα παρακάτω σημεία όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για την έγκριση ή μη της αίτησής τους και οι απορριφθέντες θα μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους :

  • Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, Καβάσιλα, 7:00-15:00
  • Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, Μελίκη, 7:00-15:00
  • Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, Πλατύ, 7:00-15:00
  • Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθν. Αντίστασης 42, 7:00-15:00
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενισταμένου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ολοκληρώνεται στις 27 Οκτωβρίου 2015.