Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Ξεκινούν οι διακοπές ρεύματος στην περιοχή της Δ.Ε. Πλατέος (14-16 Οκτωβρίου)

ergasiesrevmaΞεκινούν από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου οι διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές της Δημοτ. Ενότητας Πλατέος που θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Οι περιοχές στις οποίες θα σημειωθούν οι προγραμματισμένες διακοπές είναι οι ακόλουθες:

  • Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, από ώρα 08:30 έως 10:00: Πρασινάδα – όλο το χωριό
  • Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, από ώρα 10:30 έως 14:30: Πλατύ – στην περιοχή Ε.Ο.Κ Πλατέος προς το Στρατιωτικό Συνεργείο (Λουδίας)

  • Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, από ώρα 08:00 έως 12:00: Πλατύ – όλο το χωριό και τα γύρω αρδευτικά, θερμοκήπια, βουστάσια και φωτοβολταϊκά
  • Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από ώρα 12:00 έως 14:30: Πλατύ – στο χωριό Πλατύ προς τον νέο βιολογικό σταθμό της ΔΕΥΑΑΑλ

Όπως πάντοτε υπενθυμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.