Κατηγορίες
αγροτικά

Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

imathiamappauvaΑπό τη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

«Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015-2016»
Σύμφωνα με την 4450/109662/09-10-2015 ΥΑ περί «Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας δηλαδή έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το συμπληρωματικό πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων μέχρι την 30/11/2015.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

  • Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός.
  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
  • Τη φύτευση αμπελώνων με άδεια από το αποθεματικό.
  • Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2331350148 και 2331350165 κ. Αλ. Παπαδοπούλου .

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής

Β.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ