Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 40, 2015)

libri3Ασύγγνωστος, -η, -ο

αυτός που δεν μπορεί να συγχωρηθεί, ασυγχώρητος: ~αμέλεια / προχειρότητα.

ΣΥΝ.: αδικαιολόγητος, ανεπίτρεπτος ΑΝΤ.: σύγγνωστος. – ασυγγνώστως επιρρ. {μεσν].

ΕΤΥΜ: μτγν. ἀ- στερητ. + σύγγνωστος «επιτρεπτός, συγχωρητός» < συγγιγνώσκω

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 303