Κατηγορίες
Γκυρίνης Παναγιώτης Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τι απάντησε ο δήμαρχος σχετικά με την μισθοδοσία αυτών που εργάστηκαν στα “δίμηνα”

ds20150921-3Για την πληρωμή όσων εργάστηκαν στο Δήμο με δίμηνες συμβάσεις ερωτήθηκε η Διοίκηση του Δήμου κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος παραδέχθηκε πως υπάρχει πρόβλημα, το οποίο οφείλεται στο ότι η Επίτροπος έχει αποστείλει στο Ελεγκτικό το θέμα της μισθοδοσίας και πως αναμένεται η σχετική απάντηση. Επεσήμανε όμως πως οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται κανονικά από το Δήμο.