Κατηγορίες
οικονομική επιτροπή

Συνεδριάζει την Παρασκευή 11/9 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταση έχουν εγγραφεί το εξής δεκαοκτώ θέματα:

 1. Λήψη απόφασης  για τη διάθεση της πίστωσης  για τη συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Αντιγονιδών.
 2. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για προμήθεια μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.
 3. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την “προμήθεια αγωγών αρδευτικού δικτύου”.

 

 1. Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων δαπανών.
 2. Λήψη απόφασης  για: 1) Ανάκληση της αριθμ. 299/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 2) Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη προμήθειας βιβλίων (κληροδότημα ΤΣΑΡΟΥΧΗ)
 3. Λήψη απόφασης για την: α)ανάκληση της αριθμ. 298/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Β) διάθεση πίστωσης για “Προμήθεια ψυγείων κινητήρων”.
 4. Ανάκληση δεσμεύσεων των πιστώσεων προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2015.
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση Δημητρίου Πατσιόπουλου του Νικολάου κάτοικο Ξεχασμένης).
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά αγωγή της Αναστασίας Πίτση του Νικολάου κατά του Δήμου Αλεξάνδρειας).
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Αριστείδη Ματσούκα).
 8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Παπαδόπουλου Ηλία).
 9.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (για υπόθεση σχολικών φυλάκων).
 10. Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΚΕΠ Δ.Ε. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ” (Α.Μ. 49/2015).
 11. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Τροποποίηση υδραυλικής μελέτης Δ.Κ. Μέλικης”.
 12. Λήψη απόφασης για : Α. την έγκριση ή μη της 84/2015 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την “Τροποποίηση περιβαλλοντικής μελέτης Δ.Κ. Μελίκης ” Β. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης – ανάθεσης Γ. την ψήφιση της αντίστοιχης  πίστωσης  Δ. την ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης και Ε. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
 13. Κατάρτιση σχεδίου 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση διάνοιξης ανώνυμης δημοτικής οδού στο ΟΤ 131, στην περιοχή επέκτασης “Αμπελότοποι” του Δήμου Αλεξάνδρειας καθώς επίσης και μεταξύ ΟΤ Γ128Α και Γ128 στην περιοχή επέκτασης “ Αμπελότοποι”).

18. Κατάρτιση σχεδίου 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.