Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Στις 24 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

mmedimosalexTακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα προς συζήτηση τη «Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει σύνταξης του προυπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016».

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3 του νόμου 3852/2010 (ο νόμος με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι σημερινοί “καλλικρατικοί” Δήμοι) η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης.

Όσον αφορά άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση, η συγκεκριμένη Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.