Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΚΜ: εγκρίθηκαν προγράμματα ενίσχυσης βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

scmaternaΔυο προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 13 εκ. ευρώ ενέκρινε για το νέο σχολικό έτος 2015-2016 ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, με ισάριθμες αποφάσεις ένταξής τους στον άξονα 9Β για την «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας (νέο ΕΣΠΑ).

Τα δυο προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορούν στην ενίσχυση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, προκειμένου να μπορούν να δεχτούν βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.

«Η αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αντίστοιχα αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε υποχρέωση να μεριμνήσουμε ώστε οι κοινωνικές δομές που στηρίζουν τις πλέον ευάλωτες οικογένειες στην Κεντρική Μακεδονία να συνεχίσουν να παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες. Με τις δυο πράξεις που εγκρίναμε δίνουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην Κεντρική Μακεδονία, όπως και οι δομές που αφορούν στα παιδιά με αναπηρίες. Και μόνο ο αριθμός των ωφελουμένων από αυτές τις δυο πράξεις, που ανέρχονται σε 4.750 είναι ενδεικτικός της βοήθειας που προσφέρουμε στην ελληνική οικογένεια», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα το πρόγραμμα (πράξη) «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015 – 2016» εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», με προϋπολογισμό 11.884.380 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η ισότιμη πρόσβαση στην εργασία με την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, και παιδιά σε αντίστοιχες δομές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι 4.750. Πρόκειται για μητέρες, καθώς και άνδρες – κάτω του ορίου της φτώχειας – που έχουν την επιμέλεια τέκνων και η τοποθέτηση των παιδιών τους ορίζεται με «εντολή τοποθέτησης» που λαμβάνουν από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εντασσόμενοι ωφελούμενοι περιγράφονται στην επισυναπτόμενη απόφαση, που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της EETAA A.E., που είναι και ο φορέας υλοποίησης των δυο πράξεων.

Στο πλαίσιο της πρώτης πράξης προβλέπεται:

* η παροχή θέσεων φροντίδας σε βρέφη και νήπια από δύο μηνών έως δυόμιση ετών και παιδιών από δυόμιση μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2015). Η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από οχτώ μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

* η παροχή θέσεων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών.

Επίσης, με ανάλογες προϋποθέσεις εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα αντίστοιχο πρόγραμμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, προϋπολογισμού 965.576 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δεύτερης πράξης προβλέπεται: η παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα ΜΕΑ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας και η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).

«Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2014-2020, το οποίο έχει λάβει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από το Δεκέμβριο 2014, έχουμε προβλέψει ειδικό Άξονα Προτεραιότητας για την κοινωνική συνοχή, τον Άξονα 9, με προϋπολογισμό 179 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προχωρήσαμε συντονισμένα και έγκαιρα στην εκπόνηση της ‘Περιφερειακής Στρατηγικής’, που αφορά στην εξ’ ολοκλήρου προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης της φτώχειας και της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων. Τον προηγούμενο Απρίλιο παρουσιάσαμε και εγκρίναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας αυτή τη στρατηγική μας και πλέον αρχίζουμε να την εφαρμόζουμε στην πράξη», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.