Κατηγορίες
Νάουσα παιδεία

Κοινωνικό Φροντιστήριο θα λειτουργήσει και το 2015/16 ο Δήμος Νάουσας

8raniaΚοινωνικό Φροντιστήριο και για τους μαθητές Γυμνασίου θα λειτουργήσει o Δήμος Νάουσας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του για το σχολικό έτος 2015 – 2016.

Τα βασικό κριτήριο ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί). Τα απαραίτητα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Αστυνομική ταυτότητα μαθητού και γονέα.

Οι κηδεμόνες των μαθητών Γυμνασίου του Δήμου Νάουσας που ενδιαφέρονται για την ένταξη των τέκνων τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, εφόσον η οικογένεια πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια ένταξης, μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Δημαρχείο, γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής μέχρι τις 10/10/2015 τηλ.2332350371 (Υπεύθυνη κα Μαρία Χατζηκυριάκου).