Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 37, 2015)

libri3Πλήρωση (η)

[αρχ.], {-ης κ. –ώσεως | χωρίς πληθυντ.}

  1. το γέμισμα, το να γίνεται (κάτι) πλήρες (από κάτι): το στόμιο πλήρωσης του ρεζερβουάρ αυτοκινήτου
  2. (μτφ) η κάλυψη (κενού ή έλλειψης): η ~ του συναισθηματικού κενού / των αναγκών κάποιου

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1427