Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Εργοθεραπευτή με σύμβαση ορισμένου χρόνου θα προσλάβουν «Τα Παιδιά της Άνοιξης»

paidiaanoixisweblogoΟ Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει μία (01) θέση για την παρακάτω ειδικότητα που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης”στην Αλεξάνδρεια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ: Εργοθεραπευτή – 1 θέση

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  • Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  • * Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου “Τα Παιδιά της Ανοιξης”, Ελ. Βενιζέλου 7 & Σταύρου Νιάρχου στην Αλεξάνδρεια, (απέναντι από το Κέντρο Υγείας) από την Τετάρτη 16/09/2015 έως την Παρασκευή 25/09/02015 και ώρες 09:00 έως 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23330 27212.