Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια παιδεία

Αλεξάνδρεια: Επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς της α/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

8raniaΟ Σχολικός Σύμβουλος της 3ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Ν. Ημαθίας, κ. Γεώργιος Χαλκιάς, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θέμα: «Αξιοποίηση μαθητοκεντρικών διδακτικών πρακτικών στο Δημοτικό Σχολείο», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 07-09-2015 και ώρα 08:15 – 13:00, στο 3ο και 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
                                                                
ΤΑΞΕΙΣ  Α΄& Β΄

 

08:45 -10:30 Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού στην Α΄ και Β΄ τάξη. Θεωρητική προσέγγιση – παραδείγματα  

Σ.Σ.  Ευαγγελία Τύμπα

MSc Ελπίδα Τοκμακίδου

11:00 – 12:30 Βιωματικό εργαστήριο
12:30 – 13:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
ΤΑΞΕΙΣ  Γ΄, Δ΄, & ΟΛΟΗΜΕΡΟ
8:45 -10:30 Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας:
η αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη του Δημοτικού Σχολείου
Σ.Σ. Γεώργιος  Χαλκιάς
11:00 – 12:15 Βιωματικό εργαστήριο
12:15 – 13:00 Συζήτηση – συμπεράσματα
ΤΑΞΗ  Ε΄
08:45 – 10:30 Η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Ε΄ τάξη Σ.Σ.  Πάρης Παπαδόπουλος
11:00 – 12:30 Πειράματα με καθημερινά υλικά στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών Δρ. Κώστας Φιλιππίδης

Υπ. Δρ. Κώστας Βουρλιάς

12:30 – 13:00 Συζήτηση – συμπεράσματα
ΤΑΞΗ  ΣΤ΄

 

08:45 – 10:30 Πειράματα με καθημερινά υλικά στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών Δρ. Κώστας Φιλιππίδης

Υπ. Δρ. Κώστας Βουρλιάς

11:00 – 12:30 Η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη ΣΤ΄ τάξη Σ.Σ.  Πάρης Παπαδόπουλος

 

12:30 – 13:00 Συζήτηση – συμπεράσματα
08:15 – 08:45 Προσέλευση  – Οργάνωση Τμημάτων

 

10:30 – 11:00 Διάλειμμα για όλα τα τμήματα