Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας σήμερα στις 2 μ.μ.

dimotsymv 20150610Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου (ώρα 14:00) ώστε να συζητηθούν δυο θέματα και να ληφθεί απόφαση επί αυτών.

Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδρίασης είναι:

1. Α) Αποδοχή ή μη αιτημάτων του Α.Σ. Νάουσας και του Α.Σ. Βελβεντού “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ροδάκινα – νεκταρίνια) ποσότητας έως 700 τόνους στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών,

Β) Αποδοχή ή μη προτάσεων των μεταποιητικών εταιρειών ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ και K&P S.A. για τη μεταποίηση του ανωτέρω νωπού προϊόντος,

Γ) Σύναψη συμφωνητικών με: 1. Τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς-Οργανώσεις Παραγωγών Α.Σ. Νάουσας και Α.Σ. Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ” για την παράδοση -παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος, 2. τις μεταποιητικές επιχειρήσεις ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ και K&P S.A. για τη μεταποίησή του, προκειμένου να παραχθεί τυποποιημένος χυμός   ο οποίος θα διατεθεί στους ωφελούμενους της παρ. 2.3 του άρθρου 10 της 3320/89565/13.08.2015 ΚΥΑ,

Δ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των ανωτέρω συμφωνητικών

2) Λήψη απόφασης για προμήθεια η μη ειδών διατροφής για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 -Διάθεση σχετικής πίστωσης.

H συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι το πρώτο θέμα αφορά σε νωπό προϊόν, το οποίο έχει συγκομισθεί ήδη, φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους και κινδυνεύει να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου ενώ το δεύτερο θέμα αφορά στις προσεχείς εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015