Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δημοτ. Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

dimotsymv2014007Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο στην Αλεξάνδρεια, το Δημοτικό Συμβούλιο, με συνολικά 29 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. 12η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.
 2. 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015.
 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” (Α.Μ. 2/2015).
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας” (Α.Μ.28/2013).
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση βλαβών κεντρικού αγωγού ύδρευσης του Συνδέσμου” (Α.Μ. 59/2013).
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας” (Α.Μ. 104/2010 πρώην ΤΥΔΚ).
 8. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Καμποχωρίου, Κυψέλης, Προδρόμου, Πλατέος, Πλατάνου και στον οικισμό Κυδωνέας” (Α.Μ. 87/2013).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ”.
 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ” (Α.Μ. 108/2013).

11.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων με τίτλο:

α. “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ” (Α.Μ. 64/2014).

β. “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (α.μ. 18/2013).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους.
 2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή μισθώματος του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πλατάνου.
 3. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας.
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης και αναπροσαρμογής του μισθώματος της οικίας του Δημοτικού Σχολείου Πρασινάδας.
 5. Λήψη απόφασης για μακροχρόνια μίσθωση ή μη τμήματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κυψέλης.
 6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του χώρου έμπροσθεν του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας στον Α.Σ. “Ακαδημία Άθλος Αλεξάνδρειας” για ενημερωτική παρουσίαση θεμάτων σχετικά με τον αθλητισμό με στόχο την προώθηση αυτού στη νεολαία.
 7. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Κυψέλης στον «Εκπολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Κυψέλης “Μέλισσα” προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση στις 27 Δεκεμβρίου 2015.
 8. Μεταβίβαση ή μη της υπ’ αριθ. 1643/1996 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του Λαναρά Ευάγγελου του Βασιλείου, στη σύζυγό του Παπαδημητρίου Αικατερίνη του Φωτίου, λόγω θανάτου του κατόχου της άδειας.
 9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ), του Αργιαντόπουλου Γεωργίου του Βασιλείου στην Τ.Κ. Λουτρού Δ. Αλεξάνδρειας.
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, για προσωρινή διάθεση ενός υπαλλήλου με την ειδικότητα ΤΕ Μηχανολόγου μηχανικού στη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 11. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 65/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”».
 12. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 66/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”».
 13. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της υπ’ αρίθ. 23456/15-7-2015 αίτησης παραίτησης του κ. Μενέλαου Λυμπεράκη από τη μίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας και επανάληψη της δημοπρασίας του ως άνω δημοτικού ακινήτου.
 14. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Κυδωνιάς.
 15. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Πλατάνου.
 16. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Π. Σκυλιτσίου.
 17. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Νησελίου.
 18. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Λιανοβεργίου.