Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή 28/8 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ

keda dsΤακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015, στις 14.00, στα γραφεία της επιχείρησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη χρηματοδότησης  από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων – Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2014-2015.
2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2015.
3. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
4. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της μουσικής εκδήλωσης ‘’κρητικοποντιακό γλέντι’’ με τον Νίκο  Ζωϊδάκη στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας στις 31/08/2015.
5. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της εκδήλωσης ‘’Η έννοια του τραγουδιού και η μορφή Lied στην ακαδημαϊκή μουσικής της εποχής του Ρομαντισμού’’ – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη γραφικής ύλης  – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
7. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υλικών για την υποστήριξη του δικτύου των Η/Υ της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
8. Λήψη  απόφασης για   την ανατροπή υπολοίπου δέσμευσης   των υπ΄αριθ.185/2015 & 204/2015 ΕΑΔ.