Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει το Δ. Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

kapi_alexandriaΣήμερα Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015, και  ώρα 13.30  θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα 6 θέματα:

 

  1. «Λήψη απόφασης έγκρισης προμήθειας και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αντικουνουπικών σητών σε κτίρια (Παιδικοί Σταθμοί) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»,

  1. «Λήψη απόφασης έγκρισης προμήθειας και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια βιβλιοθήκης σε γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»

 

  1. «Λήψη απόφασης έγκρισης προμήθειας και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια συναγερμού για τον Παιδικό Σταθμό Πλατέως που ανήκει στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής  και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
  2. «Λήψη απόφασης  έγκρισης προμήθειας και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ενεργητικής πυροπροστασίας στα κτίρια (Κ.Α.Π.Η, γραφεία Διοίκησης) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»

 

  1. «Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για απολύμανση κτιρίων (Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, γραφείων Διοίκησης) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»

 

  1. «Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτίρια (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, γραφεία Διοίκησης) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»