Κατηγορίες
Οικονομία

Παράταση για επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές

epitagiΠαράταση σε επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές που ήταν να πληρωθούν κατά το διάστημα μεταξύ 20 Ιουλίου και 31 Αυγούστου αλλά λόγω των περιορισμών στις τράπεζες δεν καθίσταται δυνατή η εμπρόθεσμη πληρωμή τους δίδεται με ΠΝΠ.

Έτσι, όπως προβλέπεται σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν θα μπουν στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα στην ΠΝΠ αναφέρονται τα εξής:

«Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015».