Κατηγορίες
αγροτικά

ΟΠΕΚΕΠΕ: ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα-προγραμματισμός πληρωμών του Σεπτεμβρίου

pliromiagrotesΣτην καταβολή ποσών που αφορούν ενισχύσεις σε αγρότες και ιδιώτες επενδυτές πρόκειται να προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το διάστημα που ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 18 του ίδιου μήνα.

Για το θέμα αυτό από το υπουργείο εκδόθηκε ο παρακάτω πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι πληρωμές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως 18/09/2015:

  1. Πληρωμές που αφορούν σε αγρότες είναι:

1.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΥ, €
– Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011 27/8/2015 – 3/9/2015 2.000.000
– Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012 4/9/2015-11/9/2015 10.000.000
– Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014) 7/9/2015 – 11/9/2015 35.000.000
– Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2013 20/9/2015 – 18/9/2015 10.000.000
– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Π. 1/9/2015 – 18/9/2015 6.000.000
– ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 1/9/2015 – 18/9/2015 1.200.000
– Ο.Ε.Φ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 1/9/2015 – 18/9/2015 1.514.000
– ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε 1/9/2015 – 18/9/2015 1.345.000
– ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 1/9/2015 – 18/9/2015 4.420.000
– ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 1/9/2015 – 18/9/2015 7.000.000
ΣΥΝΟΛΟ   78.479.000

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
– ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2.063.670
– Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ & ΕΛΑΙΩΝΑΣ) 5.000.000
– ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121 (750 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) 25.000.000
– ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121 (150 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) 5.000.000
– ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΩΝ 2008-2013 15.000.000
– ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 25.000.000
– Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΤΩΝ 2012 & 2013
28.000.000
– Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2013
3.500.000
ΣΥΝΟΛΟ 108.563.670
  1. Πληρωμές που αφορούν σε ιδιώτες επενδυτές είναι:
ΜΕΤΡΑ ΠΟΣΟ
– Μ 123 & 123Α 1.888.063
– Μ313 , Μ311, Μ312 776.649
– LEADER 2.467.071
– Μ 123Α 323.000
ΣΥΝΟΛΟ 5.454.784