Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 35, 2015)

libri3Σύννους, -ους, – ουν

[αρχ.] {-ου, -ουν | -οι, (ουδ., -οα), -ων, -ους} (αρχαιοπρ.}

  1. αυτός τον οποίο απασχολούν σοβαρές σκέψεις: – βλέμμα / έκφραση

ΣΥΝ.: σκεπτικός ΑΝΤ. ξένοιαστος

  1. αυτός που έχει κακή διάθεση από στεναχώρια ΣΥΝ. συνοφρυωμένος, σκυθρωπός, κατηφής, ΑΝΤ. χαρούμενος, πρόσχαρος

 

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1708