Κατηγορίες
Ημαθία παιδεία

Από σήμερα αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ

calcoliΑπό τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής:

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν αιτήσεις, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, για το σχ. Έτος 2015-2016.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις-δηλώσεις στα Γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, στη Βέροια, από 13-8-2015 έως και 21-8-2015, από τις 08.00 έως τις 14.00.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Διονύσης Διαμαντόπουλος