Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη συμμετοχή επαγγελματιών στο «Πανηγύρι Μελίκης 2015»

dimarxeio melikisΌσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις διήμερες εκδηλώσεις του “Μελικιώτικου Πανηγυριού 2015”, στις 29 και 30 Αυγούστου καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Δημοτική Κοινότητα Μελίκης για σχετικές οδηγίες (τηλ. 2331352200).

Υπενθυμίζεται ότι οι επαγγελματίες πρέπει να διαθέτουν:

α. Άδεια άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών. Για λοιπούς εμπόρους, πρόσφατη εκτύπωση από taxisnet της προσωποποιημένης πληροφόρησης από την οποία να προκύπτει ότι υφίσταται ενεργή εμπορική δραστηριότητα σχετική και με τη συμμετοχή εκτός καταστήματος, υπαίθριων πάγκων και αγορών.

β. Πρόσφατη ταμιακή απόδειξη.

γ. Εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων, βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών.

ε. Δημοτική ενημερότητα.