Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση από την τεχν. υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας

mmedimosalexΑπό την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα εξής:

“Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου εκτελούνται εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων στους οικισμούς του Δήμου.

Παρακαλούνται οι δημότες να διευκολύνουν τα μέλη των συνεργείων στην εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην υπάρχουν λάθη στην απεικόνιση των ιδιοκτησιών τους.”