Κατηγορίες
Πλατύ πολιτισμός - ψυχαγωγία

Τριήμερες εκδηλώσεις από τον Σύλλογο Ποντίων Πλατέος “Οι Κομνηνοί”

afisapontioiplatykomn2015-vert