Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Την Τρίτη 14/7 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ

kolimvitirio3Την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 15:00, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τα εξής 7 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης  για την προέγκριση ή μη Ισολογισμού της   31-12-2014  καθώς και του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του έτους 2014  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
  1. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη καρτών μέλους για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  1. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  2. Λήψη  απόφασης για   την ανατροπή υπολοίπου δέσμευσης   των υπ΄αριθ. 159/2015 & 161/2015 ΕΑΔ.