Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Συνεδριάζει το Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας – θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν το Δήμο Αλεξάνδρειας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (εξ αναβολής) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν την Ημαθία αλλά και το Δήμο Αλεξάνδρειας (όπως έγκριση συμβάσεων για ελέγχους στην ποιότητα του πόσιμου νερού από το ΑΠΘ ή τα έργα στο Δημοτικό Θέατρο Πλατέος αλλά και στο ΠΠΚ Αλεξάνδρειας).

Αναλυτικά τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Έγκριση συμμετοχής της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.), την 30.6.2015, με ορισμό εκπροσώπου.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 2ο: Τρόπος επιλογής Εργοληπτικών – Μελετητικών επιχειρήσεων :

Α) Για τη μελέτη «Γεωτεχνικές και λοιπές μελέτες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στην ΕΠ.Ο. Βρύας Ρητίνης».

Β) Για το έργο «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο 2ο χλμ της 15ης Επαρχιακής Οδού Βρύας – Ρητίνης» του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων – 1η Τροποποίηση έτους 2015 της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 3ο: Βεβαίωση μερικής αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με την 4785/28-6-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 364/Α.Α.Π/21-08-2007) (συμπληρωματική οικ. 6454/03-09-2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 449/Α.Α.Π/27-09-2007), για την «Κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων Ν. Φώκαιας και Κασσανδρείας του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής».

Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 4ο: Αποδοχή της έκθεσης εκκαθαριστών επί του ισολογισμού εκκαθάρισης της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Α.Ν.Ε.Α.Π.) Κιλκίς, απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και έγκριση καταβολής υπολειπόμενου ποσού 2.700,55 € της αμοιβής των.

Θέμα 5ο: Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση ισχύος των παραπάνω προγραμματικών συμβάσεων για τις πράξεις: α) «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» και β) «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης εργασίας (υπό την έννοια του άρθρου 100 του Π.Δ. 30/96) μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΚΕ.ΠΑ.Μ.Α.Χ.) με θέμα “Υγιειονολογική και Μικροβιολογική εξέταση του μη πόσιμου νερού Ν. Πιερίας” για την κολυμβητική περίοδο 2015.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης και συμπλήρωσης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κασσάνδρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και πρόταση για ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 188/25-07-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός και αναπληρωτής) της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Χαλκιδικής στο πειθαρχικό συμβούλιο επιβολής κυρώσεων στα διοικητικά όργανα φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν. 2963/01.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της αριθμ. 259/14-11-2014 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. σχετικά με τη ανασυγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος 242/96 για μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2015.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2015 Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 12ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2015.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς (σχετ. αρ. Πρωτ. 248934/2496/02-06-2015 έγγραφο).

Θέμα 14ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. α) αρ. πρωτ. 268393/2343/15-6-15 έγγραφο και β) αρ. Πρωτ. 293923/2605/29-6-15 έγγραφο).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Σερρών (σχετ. αρ. πρωτ. 269074/3223/12-6-15 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αρ. πρωτ. 270225/2348/12-6-15 και 259817/2204/8-6-15 έγγραφα).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 17ο: Τροποποίηση της αριθμ. 245/2012 (ΑΔΑ: Β4107ΛΛ-4ΥΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “«Καθορισμός εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Α) Στην Π.Ε. Χαλκιδικής, Β) Στην Π.Ε. Σερρών, Γ) Στην Π.Ε. Κιλκίς, Δ) Στην Π.Ε. Πιερίας, Ε) Στην Π.Ε. Ημαθίας, ΣΤ) Στην Π.Ε. Πέλλας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 284/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΗ7ΛΛ-ΦΞΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς τις “Συνενώσεις Εδρών Διοικητικών Μονάδων των αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης – ταξί Περιφερειακής Ενότητας Σερρών”.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 18ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. και τεσσάρων Δήμων του Νομού Χαλκιδικής, με θέμα “Εφαρμογή Προγράμματος Μυοκτονίας – Απολυμάνσεων – Απεντομώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για το έτος 2015.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 19ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας για την Παρακολούθηση Τοξικών ή και Δυνητικά Τοξικών Μικροφυκών στην θαλάσσια περιοχή Κλειδιού Ημαθίας 2015 – 2016.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 20ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας του έργου «Μικροβιολογική – Υγειονολογική εξέταση πόσιμου νερού Π.Ε Ημαθίας 2015».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.