Κατηγορίες
ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας

Συμμετοχή του ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας σε Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης‏

kdvm-20150707Το ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας συμμετείχε με εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 27-28/06/2015. Το Συνέδριο οργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, το Δήμο Δράμας και το ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας.

Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας, Θωμαή Ε. Δημητριάδου, εισηγήθηκε με θέμα: «Δράσεις, εμπόδια και προτάσεις του ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας: Η συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας στα προγράμματα του ΚΔΒΜ».

Στην ομιλία της ανέφερε ότι το ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας ξεκίνησε να λειτουργεί στις 15/01/2014. Το διάστημα Φεβρουάριος 2014 – Μάιος 2015 δέχτηκε 1.517 αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευομένων και ικανοποίησε τις 1.308 αιτήσεις. Βεβαίωση παρακολούθησης έλαβαν 943 άτομα περίπου το 75% των εκπαιδευομένων.

Το ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας υλοποίησε συνολικά 78 τμήματα μάθησης. 17 τμήματα μάθησης με το ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, 7 τμήματα με τη Δημοτική Ενότητα Τρικάλων, 3 τμήματα με τη Δημοτική Ενότητα Σταυρού, 2 τμήματα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας, 1 τμήμα με την Δημοτική Ενότητα Λιανοβεργίου, 1 τμήμα με το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας – Παιδιά της Άνοιξης και τα υπόλοιπα 47 τμήματα στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Με σκοπό την προώθηση του έργου του, το ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας οργάνωσε τις παρακάτω ημερίδες – ομιλίες:

* Διά βίου μάθηση και τρίτη ηλικία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας (01/10/2014)

* Διατροφή στην τρίτη ηλικία και η σημασία του συνδυασμού τροφών στη ρύθμιση πείνας και κορεσμού στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας (05/02/2015)

* Αγοράζοντας προϊόντα: Δικαιώματα και Κίνδυνοι σε συνεργασία με το ΚΕΠΚΑ Νάουσας στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (04/03/2015)

* Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση στα Τρίκαλα Ημαθίας (14/05/2015)

* Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής στο Σταυρό Ημαθίας (29/05/2015)

Στο τέλος, η εισηγήτρια ευχαρίστησε το Δήμο Αλεξάνδρειας και όλους εκείνους που βοήθησαν στην επιτυχή λειτουργία του ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας. (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρο Νομικού Προσώπου, Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, Υπαλλήλους του Δήμου Αλεξάνδρειας, Διευθυντές σχολείων, Φύλακες σχολείων, Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενους)

Τα ΚΔΒΜ εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.