Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Νάουσα

Στις 3 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

dimarxeiologo_naoussaΤην Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 19:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας,  σε τακτική συνεδρίαση.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί συνολικά 18 θέματα, τα εξής:

 

Θέμα 1 Έγκριση ή μη, δωρεάν παραχώρησης από το Δήμο Νάουσας στην υπό εκκαθάριση Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΡΜΙΟΥ-ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟΝ Auditing S.A.- Ανώνυμος Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και συγκεκριμένα από τους εκκαθαριστές κυρίους Τιμόθεο Θ. Βλαχόπουλο και Δημήτριο Γ. Πλασταρά, της χρήσης και της διαχείρισης των εγκαταστάσεων του πρώην χιονοδρομικού Κέντρου Πηγάδια, ήτοι δημοτική έκταση 2.860 στρεμμάτων, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της έκτασης αυτής.Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα 2 Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων Δήμου ΝάουσαςΕισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 3 Έγκριση ή μη προσωρινής πιλοτικής πεζοδρόμησης της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο τμήμα από πύλη πάρκου έως το Φυλάκιο Κηπουρών και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας αυτής.Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 4 Έγκριση ή μη οριοθέτησης χώρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας για την διοργάνωση των εκδηλώσεων «Ροδάκινο, παράδοση- πολιτισμός», στα πλαίσια του προγράμματος LEADER»Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 5 Καθιέρωση ή μη διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού
Θέμα 6 Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ» του Δήμου Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού
Θέμα 7 Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά εργαστήρια του Δήμου Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2015-2016Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού
Θέμα 8 Παράταση ή μη του χρόνου λήξης της σύμβασης με αριθμ. 5646/4-3-2015 μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας UNITRACK Α.Ε.Ε.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 9 Διαγραφή ή μη μέρους μισθώματος δάσους Κουτσογιάννη Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση 194/2014Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 10 Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προσαύξησης σε Συμεωνίδου Σοφία του ΙορδάνηΕισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 11 Έγκριση ή μη προσθήκης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με δέκα (10) ηλεκτρονικούς υπολογιστές εντός επιχείρησης αναψυχής (καφετέρια) και μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 12 Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης 58 ημερών του χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS:383559 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη»Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 13 Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Α.Μ.:106/2009 (ΤΥΔΚ)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 14 Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρησης Δημοτικού Σχολείου παλαιού Ζερβοχωρίου» Α.Μ.:171/2009 (ΤΥΔΚ)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 15 Έγκριση ή μη, μετακίνησης στην Πολωνία, του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Δημητρίου Μάντσιου και Στέλιου Δάγγα, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού
Θέμα 16 Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ» (Α.Μ. 29/2010)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 17 Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ. 18/2013)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 18 Έγκριση ή μη, μετακίνησης εκτός έδρας, του Δημάρχου και της Γενικής Γραμματέας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για υπηρεσιακούς λόγους.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης