Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στις 27 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Περιφ. Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Αντώνιου Δ. Γυφτόπουλου.

-Επερωτήσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ {ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, Παράρτημα Απ/πείας & Αποκ/σης Ατόμων με Αναπηρία του Ν. Σερρών (ΚΑΑΑ με Α’ Σερρών & ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου) και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΕΤΕΚ, ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΒΝΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)} της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για το έτος 2015, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Θέμα 2ο: Έγκριση τρόπου ανάθεσης: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α και Β τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2015-2016».

Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 3ο: Έγκριση προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις Επαρχιακές οδούς αρ 1,2,3,27 στα πλαίσια του έργου “Ετήσια συντήρηση-έκτακτες επεμβάσεις επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου 2014-2015,επαρχίας Θεσσαλονίκης (επ. οδοί 1, 2, 3, 27)”.

Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 4ο: Άξονες – Δράσεις του πολιτιστικού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους έτους 2015.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 6ο: 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2015.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 9ο: Tροποποίηση της αριθμ. 245/2012 (ΑΔΑ: Β4107ΛΛ-4ΥΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “«Καθορισμός εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Α) Στην Π.Ε. Χαλκιδικής, Β) Στην Π.Ε. Σερρών, Γ) Στην Π.Ε. Κιλκίς, Δ) Στην Π.Ε. Πιερίας, Ε) Στην Π.Ε. Ημαθίας, ΣΤ) Στην Π.Ε. Πέλλας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 284/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΗ7ΛΛ-ΦΞΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς τις “Συνενώσεις Εδρών Διοικητικών Μονάδων των αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης – ταξί Περιφερειακής Ενότητας Σερρών”.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 10ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. και τεσσάρων Δήμων του Νομού Χαλκιδικής, με θέμα “Εφαρμογή Προγράμματος Μυοκτονίας – Απολυμάνσεων – Απεντομώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για το έτος 2015.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 11ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας για την Παρακολούθηση Τοξικών ή και Δυνητικά Τοξικών Μικροφυκών στη θαλάσσια περιοχή Κλειδιού Ημαθίας 2015 – 2016.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 12ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας του έργου «Μικροβιολογική – Υγειονολογική εξέταση πόσιμου νερού Π.Ε Ημαθίας 2015».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.