Κατηγορίες
ανακοινώσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σεμινάριο για γεωπόνους από την ΠΚΜ

campo1H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει τη διοργάνωση ενός Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, Θεματικής Ενότητας: «Εφαρμογή Πρακτικών της Γεωργίας Μειωμένων Εισροών» για γεωπόνους, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 29 Ιουλίου 2015, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χρυσούπολης «Νέστος» (64200, Χρυσούπολη Καβάλας).

Το επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Κοινές Στρατηγικές Καθοδηγούμενης Άσκησης Αγροτικών Δραστηριοτήτων για την Εφαρμογή Χωρικά Διαφοροποιούμενης Γεωργίας Μειωμένων Εισροών» με ακρωνύμιο «AGRO_LESS», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώσεις σε σχέση με την εφαρμογή πρωτοκόλλων, πρακτικών και εξοπλισμού γεωργίας μειωμένων εισροών σε τρεις άξονες: άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αρδευτικό νερό) με τη χωροχρονικά διαφοροποιημένη εφαρμογή τους και την προστασία των φυσικών πόρων μέσω της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής και φύλλο αξιολόγησης του σεμιναρίου προκειμένου να καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησής τους.