Κατηγορίες
ανακοινώσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πληροφορίες από την ΠΚΜ για το που ψηφίζουμε

pkm2Όπως ενημέρωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκλογέων και των ετεροδημοτών, και προκειμένου αυτοί να μην ταλαιπωρούνται με άσκοπες μετακινήσεις, ενημερώνει τους πολίτες μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 2313 319 900 σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν, ως εξής:

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου Περιφέρειας:

-Παρασκευή 03 Ιουλίου, από 08:00 π.μ. έως τις 20:00.

-Σάββατο 04 Ιουλίου, από 08:00 π.μ. έως τις 20:00.

-Κυριακή 05 Ιουλίου, από τις 07:00 π.μ. έως τη λήξη της ψηφοφορίας.

Εναλλακτικά, οι εκλογείς μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους στην εφαρμογή «Μάθε Που Ψηφίζεις», για την ευκολότερη πρόσβαση στην οποία υπάρχει ευκρινές εικονίδιο στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.