Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Πεζοδρομείται (από 8:00μμ έως τα μεσάνυχτα) η οδός Βετσοπούλου από 4 έως 6 Ιουλίου

festivalxoron 2015-1Με την υπ’ αριθ. 181/2015 απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας πεζοδρομείται η οδός Βετσοπούλου από το ύψος της συμβολής με την οδό Τ. Γεωργούλη έως και το ύψος της συμβολής της την οδό Αριστοτέλους με ∆. Βετσοπούλου, το Σάββατο 4, την Κυριακή 5 και την ∆ευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και από ώρες 20:00 έως 24:00 λόγω του 1ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Αλεξάνδρειας.