Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Ο Εμπ. Σύλλογος Αλεξάνδρειας για τις πληρωμές με πιστωτικές κάρτες

PISTOTIKES KARTESΑπό τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με την υποχρέωση για αποδοχή των πιστωτικών καρτών από τους επαγγελματίες (τόσο στις συναλλαγές λιανικής όσο και στις συναλλαγές με προμηθευτές).

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

δημοσιεύθηκε στις 01/07/2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65)» (ΦΕΚ 66Α), η οποία τροποποιεί την αμέσως προηγούμενη της 28ης Ιουνίου.


Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Πράξης (άρθρο 1 παράγραφος 4) «Όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρνείται την πληρωμή με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας τιμωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, και των διατάξεων του άρθρου 13α του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), του άρθρου 18α Ν. 146/1914 (Α΄ 21), και του άρθρου 19 Ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν».

Αυτό πρακτικά σημαίνει για τα μέλη μας ότι είναι υποχρεωμένα στις συναλλαγές με τους καταναλωτές να δέχονται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και παράλληλα και οι προμηθευτές τους είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τα δικά τους ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, προκειμένου να αναπληρώσουν τις προμήθειές τους.

Σε περίπτωση που το αρνηθούν, οι κυρώσεις είναι πλέον ποινικές και απειλούνται με φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο και διοικητικές ποινές όπως διοικητικά πρόστιμα και κλείσιμο επιχείρησης.”