Κατηγορίες
εκλογές Οικονομία

Διάγραμμα του Bloomberg για τις πιθανές καταλήξεις του δημοψηφίσματος

bbergdiagram_yesno