Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Ανακοίνωση για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πανηγύρι της Αλεξάνδρειας

odoa ethnantistaseosdimarxeioΑπό το Δήμο Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εμποροπανήγυρη για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας από τις 13-17 Αυγούστου, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου έως τις 31 Ιουλίου.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών. Για λοιπούς εμπόρους, πρόσφατη εκτύπωση από taxisnet της προσωποποιημένης πληροφόρησης από την οποία να προκύπτει ότι υφίσταται ενεργή εμπορική δραστηριότητα σχετική και με τη συμμετοχή εκτός καταστήματος, υπαίθριων πάγκων και αγορών.
  3. Πρόσφατη ταμειακή απόδειξη
  4. Εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ.
  5. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών
  6. Δημοτική ενημερότητα.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες: Γ. Δούμπης, Δ. Στάμος, τηλ. 23333-50112 και 50127.

Η τοποθέτηση των δικαιούχων, θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 03 Αυγούστου 2015 και ώρες 10:00–12:00.