Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση από την ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ για παράταση προθεσμίας

anhmalogoΑπό την Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. ανακοινώθηκαν τα εξής:

Στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, στο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Ομάδας μας – Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. με απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER της 13/7/2015 και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 401/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 και ΩΡΑ 13:00