Κατηγορίες
Νάουσα

50 κάδους ανακύκλωσης γυαλιού τοποθέτησε ο Δήμος Νάουσας

anakyklosi-dimosnaoussasΠενήντα κάδους ανακύκλωσης γυαλιού τοποθέτησε σε κεντρικά σημεία της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων ο Δήμος Νάουσας. Η πρωτοβουλία εκτελέστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων. Η τοποθέτηση κάδων γυαλιού γίνεται για την αποφυγή πρόσμιξης του γυαλιού µε άλλα υλικά και την αξιοποίηση των γυάλινων συσκευασιών στην ανακύκλωση. Επίσης βοηθά στη μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων που μεταφέρονται στον ΧΑΔΑ της Έδεσσας, κάτι το οποίο συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς για τον Δήμο, άρα και μείωση των δημοτικών τελών.

Η αποκομιδή και η μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού θα πραγματοποιείται με ειδικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) υπό την εποπτεία του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.