Κατηγορίες
αγροτικά

Τι απάντησε ο ΕΛΓΑ σε αίτημα της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας

plymrodakiniesΑίτημα στον ΕΛΓΑ με θέμα «Υποβολή στην ΕΑΕ 2015 των ξερών δένδρων, λόγω των πλημμυρών» υπέβαλε στις 8 Ιουνίου 2015 η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας και ο Οργανισμός (Δ/νση Ασφάλισης & Ενισχύσεων Τμήμα Ασφάλισης & Πολιτικής Ενισχύσεων) απάντησε σε αυτό.

Η απάντηση ήταν η ακόλουθη:

Σε απάντηση στο αριθ. 50/8.6.2015 έγγραφό σας, το οποίο μας διαβιβάσθηκε ηλεκτρονικά και όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Οργανισμού μας, σας γνωρίζουμε ότι: Για τις περιπτώσεις των παραγωγών, που κατέχουν εκμεταλλεύσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες και που λόγω των πλημμυρών της περιόδου 2014-2015, διαπιστώνονται ξηράνσεις δένδρων, μπορούν να δηλώνουν το τμήμα της καλλιέργειας αυτής ως «μη παραγωγικό – νεαρό», ώστε να μην υπολογίζεται ποσό ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το τμήμα αυτό.

Το θέμα είναι σε γνώση του ΕΛ.Γ.Α. και δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση τυχόν ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων, εφόσον το ζητούμενο είναι να δηλώνεται το τεμάχιο. Εάν το τμήμα που διαπιστώνονται ξερά δένδρα, δηλώνεται ως «νεαρό», θεωρούμε ότι δηλώνεται ορθά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.»