Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 3 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

dimotikosymvoulio2015-panorama

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 26 θέματα προς συζήτηση, τα ακόλουθα:

1.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Χ1) ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ”

2.Λήψη απόφασης περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης και παραλαβής της τροποποιημένης μελέτης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ”

3.Λήψη απόφασης για την απόρριψη ή μη της από 28/5/2015 ενστάσεως στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Χ.Α.Δ.Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

4.Ηλεκτροδότηση παροχών περιορισμένου χρόνου στην Αλεξάνδρεια

5.Αύξηση ισχύος στο Κοινοτικό Κατάστημα Βρυσακίου

6.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (Α.Μ. 81/2014)

7.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ”

8.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ”

9.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ”

10.Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Τ.Δ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Δ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ”

11.Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβουλιο για τη καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμια αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν. 3463/06)

12.Έγκριση ή μη της αριθ. 92/2015 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΑ με τίτλο: “Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α με θέμα : Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο , με την οποία τεκμηριώνονται τα  έσοδα  και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Αλεξάνδρειας  προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό , με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012”

13.Έγκριση ή μη της αριθ. 93/2015 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α με τίτλο : Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α  οικονομικού έτους 2015.

14.Δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση δημοτικού ακινήτου της Τοπικής  Κοινότητας Προδρόμου (Αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου)

15.Ονομασία οδού στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας  σε οδό ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ

16.Μετονομασία οδού ΚΕΝΝΕΝΤΥ στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας σε οδό ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΡΤΣΟΥΝΗ

17.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, του Καλοσόπουλου Σωτηρίου του Δημητρίου στην Τ.Κ.Λουτρού

18.Λήψη απόφασης για μετατόπιση ή μη δύο περιπτέρων στη Δημοτική  Κοινότητα  Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 52/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλεξάνδρειας)

19.Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Αλαμπορνό Θεόδωρο του Διονυσίου

20.Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών  στην Προβατίδου Ασπασία του Λεωνίδα

21.Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών  στον Τσιλίκη Νικόλαο του Χαραλάμπου

22.Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

23.Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

24.Λήψη απόφασης για διαγραφή Χρηματικών Καταλόγων

25.Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής της Αγίας Κυριακής

26.Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαικών αγορων