Κατηγορίες
Γκυρίνης Παναγιώτης δήμαρχος Αλεξάνδρειας Δήμος Αλεξάνδρειας

Σε συνέδριο του Δικτύου ΦΟ.Δ.Σ.Α. ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας

9h synodosfosda- 2015Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας συμμετέχει στο συνέδριο με τίτλο: “Διαχείριση απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία – ΦΟ.Δ.Σ.Α. και Κοινωνίες Μηδενικών Αποβλήτων”. Το συνέδριο πραγματοποιείται στη Χερσόνησο Ηρακλείου στις 18, 19 & 20 Ιουνίου 2015 και το συνδιοργανώνει το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. των Ο.Τ.Α. με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (τ. ΕΠΠΕΡΑΑ) και την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.

Κύριο θέμα του συνεδρίου είναι η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων προς όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων από εκπροσώπους φορέων Ευρωπαϊκών Χωρών.