Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 25, 2015)

libri3Ανταπαίτηση (η)

[1871] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προβολή απαίτησης ανταποδοτικά προς απαίτηση που προβάλλει άλλος

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 199