Κατηγορίες
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Η ΕΣΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Οικονομία – ψήφισμα της Ένωσης

eseeemporsyllalexΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ, με βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα, συνεδρίασε στην Λάρισα, χθες 29 τρέχοντος, κάνοντας μία πρώτη αποτίμηση των δύσκολων καιρών που βρίσκονται μπροστά μας.
Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων και το κλείσιμο των Τραπεζών μέχρι και μετά το δημοψήφισμα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι καθίσταται γενικώς αδύνατον στις επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Ιουνίου προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τις γενικότερες συναλλαγές τους.
Ο εμπορικός κόσμος της χώρας παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τα γεγονότα και –έχοντας ενώπιον του ένα αόριστο χρονικό διάστημα βέβαιου μηδενικού τζίρου- κάνει ότι μπορεί για να διατηρηθεί η ψυχραιμία και η ηρεμία στην αγορά αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί:

για να αποφευχθούν έκτακτες καταστάσεις από την «παύση συναλλαγών και λειτουργίας», που είναι ήδη προ των πυλών και με βεβαιότητα θα οδηγήσει σε ακόμη περισσότερα λουκέτα, χρειάζεται και η έμπρακτη συνδρομή του κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ της ΕΣΕΕ αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος προς το σύνολο της εμπορικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Κορκίδη για όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες που αφορούν στην καλύτερη διαχείριση της κατάστασης. Παράλληλα ζητάει από την Κυβέρνηση, για λογαριασμό των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, να προχωρήσει άμεσα στην νομοθέτηση των εξής μέτρων με χρονικό ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον μίας εβδομάδας μετά την επαναλειτουργία των Τραπεζών:
• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
• Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος και των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.
• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.
• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
• Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, χωρίς να χάνουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα.

• Αναστολή κατάθεσης κάθε είδους μέτρων που απορρέουν από συναλλαγές με αξιόγραφα όλων των μορφών και τύπων.
• Αναστολή οποιασδήποτε αναγγελίας στον Τειρεσία.
• Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
• Αναστολή καταβολής οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού.
• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
• Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET, που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Συστήνουμε ηρεμία και νηφαλιότητα μέσα στις πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνει η χώρα και η αγορά και πρέπει όλοι μας, ΕΣΕΕ, Ομοσπονδίες και Εμπορικοί Σύλλογοι να σταθούμε τώρα δίπλα στους συναδέλφους μας που μας έχουν ανάγκη, ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα μέλη μας να ξεπεράσουν το αρχικό σοκ από τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων και παρεπόμενα να συμβάλλουμε ώστε να διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους.

Ακολουθεί το ψήφισμα που συνέταξε το ΔΣ της ΕΣΕΕ, σε κοινή συνεδρίαση χθες με το ΔΣ της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ

«Με πυξίδα την συμβολή στην ανάπτυξη και στην προκοπή του τόπου, ο εμπορικός κόσμος πάντα πρότεινε τις εθνικά ωφέλιμες λύσεις. Με αίσθημα ευθύνης και ανεξαρτήτως του Δημοψηφίσματος που προτάθηκε από την Κυβέρνηση και επικυρώθηκε από τη Βουλή, το ελληνικό εμπόριο προβαίνει στο ακόλουθο ψήφισμα με 7 ΝΑΙ και 7 ΟΧΙ.

Λέμε ΟΧΙ

• Στη διαπραγμάτευση εξόδου μας από την Ευρωζώνη.
• Στην άτακτη χρεοκοπία και την επιστροφή στη δραχμή.
• Στην ασφυξία της αγοράς και την οικονομική κατάρρευση της.
• Στην υπερφορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων
• Στην απώλεια συναλλακτικής εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων.
• Στην καταδίκη των μικρομεσαίων στη φτώχεια και την ανεργία.
• Στην εξαγορά του εθνικού πλούτου μας, ως λεία από τους κερδοσκόπους.

Λέμε ΝΑΙ
• Στην παραμονή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
• Στη καλύτερη δυνατή «Συμφωνία» με τους εταίρους μας.
• Στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, με ρευστότητα.
• Στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της Χώρας.
• Στην απρόσκοπτη λειτουργία της ελληνικής αγοράς.
• Στην εφαρμογή εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.
• Στη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης.

Ως εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, συστήνουμε ψυχραιμία, ηρεμία σε όλους και νηφάλια σκέψη, που είναι και οι μοναδικοί καλοί σύμβουλοι σε καιρούς κρίσης.

Ως εκπρόσωποι των μικρομεσαίων της αγοράς καλούμε τα κόμματα και τους πολιτικούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να αποφευχθεί το κλίμα πόλωσης και ο διχασμός της ελληνικής κοινωνίας.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΕΕ και
της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας».