Κατηγορίες
Ημαθία

Ημαθία: υπογράφηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη βοήθεια προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) – Επικεφαλής εταίρος είναι η Π.Ε Ημαθίας

ypografi tevaΥπογράφηκε το πρωί της Δευτέρας 29ης Ιουνίου στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ.Κώστα Καλαϊτζίδη το πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο αφορά υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)

Επικεφαλής εταίρος είναι η Π.Ε Ημαθίας και εταίροι οι εξής 21 φορείς της Ημαθίας:

Δήμος Βέροιας, Δήμος Αλεξάνδρειας, Δήμος Νάουσας, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΡΟΣΒΑΣΗ, Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης – Έρασμος, Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΟΜ) Δήμου Αλεξάνδρειας, Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. Νομού Ημαθίας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας, Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας, Πρωτοβουλία για το Παιδί, Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας.

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κώστας Καλαϊτζίδης και οι δήμαρχοι Βέροιας κ. Κώστας  Βοργιαζίδης, Νάουσας κ. Νίκος Κουτσογιάννης και Αλεξάνδρειας κ. Παναγιώτης Γκυρίνης, παρουσία της υπεύθυνης του προγράμματος, περιφερειακής συμβούλου κ. Νίκης Καρατζιούλα, έκαναν την εξής, κοινή, δήλωση:

«Μετά από διαβούλευση αρκετών μηνών η Ημαθία είναι έτοιμη για να υποδεχθεί το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας, μέσω των συμπραττόντων της φορέων. Θεωρούμε ότι οι 9.000 ωφελούμενοι του προγράμματος  θα έχουν την δυνατότητα να ανακουφιστούν, μέσω της παροχής βασικής υλικής συνδρομής (τρόφιμα, ρουχισμός, είδη πρώτη ανάγκης), ειδικά στην σημερινή δύσκολη οικονομική εποχή. Η ενότητα όλων των φορέων της Ημαθίας σε τούτη την σύμπραξη είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα των δράσεων, προς όφελος όλων των Ημαθιωτών και ειδικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του τόπου μας».

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος (ως έτος αναφοράς ορίζεται το οικονομικό έτος 2015,λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015(χρήση 2014)):

  •  3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο.
  • 4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,

γ. Το επίδομα αναδοχής.

δ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα

ε. Προνοιακά επιδόματα

Β. Περιουσιακά κριτήρια

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις: Δεν ωφελούνται των παροχών

α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Η έναρξη και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, όπως και οι υπεύθυνοι υπάλληλοι του προγράμματος.