Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχ. Προγράμματος Περιφέρειας Κεντ. Μακεδονίας 2014 – 2020

perifereia kentrikis makedoniasΥπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 η πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα «Αριστοτέλης» του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς» και θα αρχίσει στις 10.30’ το πρωί.

Το πρόγραμμα της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 είναι το εξής:

Ώρα 10.30’: Εισαγωγικό μέρος

1.Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης.

2.Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.

3.Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.

Ώρα 11.00’: Παρουσίαση προόδου υλοποίησης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020

1.Βασικά στοιχεία του νέου ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 – Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ/ΠΚΜ.

2.Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 – Ιφιγένεια Καρατζιά, Προϊσταμένη Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΚΜ.

3.Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων – Στέλλα Αικατερινιάδου, Προϊσταμένη Μονάδας Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΚΜ.

4.Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Προώθηση πιλοτικών δράσεων – Γεώργιος Κωστάρας, Μονάδα Α1 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΚΜ.

5.Παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ) – Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος, Μονάδα Α1 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΚΜ.

6.Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ – Αντώνης Κρυσταλλίδης, Μονάδα Α1 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΚΜ, Υπεύθυνος Πληροφόρησης & Δημοσιότητας.

7.Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Εφαρμοστικός Νόμος, διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία) – Αιμιλία Αθανασίου, Προϊσταμένη Μονάδας Β Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της ΕΑΣ.

8.Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων – Δημήτρης Ιακωβίδης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης της ΕΑΣ.

9.Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ – Αιρεσιμότητα 7 «Στατιστικά Συστήματα και Δείκτες Αποτελέσματος» – Αγάθη Λάγια, Μονάδα Α Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης της ΕΑΣ.

10.Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης – Δημήτρης Ιακωβίδης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης της ΕΑΣ.

11.Ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Παρουσίαση Εγκυκλίου – Αγάθη Λάγια, Μονάδα Α Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης της ΕΑΣ.

12.Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 – Δημήτρης Σπόντας, Μονάδα Β Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΑΣ.

13.Άλλα θέματα

Ώρα 14.00’: Ελαφρύ γεύμα

Ώρα 14.45’: Συζήτηση – Παρεμβάσεις

Ώρα 16.30’: Συμπεράσματα – Αποφάσεις

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020) συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας υπ’ αριθ. 2171 (ΦΕΚ 598/Β/15-04-2015), η οποία και παρατίθεται παρακάτω.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 (άρθρα 49 & 101) και σύμφωνα με το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.