Κατηγορίες
βιομηχανία

52 άτομα θα προσλάβει η ΕΒΖ (για το εργοστάσιο Πλατέος)

EVZ_PLATIP9100087002Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου της στο Πλατύ Ημαθίας ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει η Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Η διάρκεια της σύμβασης διαφέρει ανάλογα με την ειδικότητα ενώ θα προσληφθούν λογιστές, ηλεκτρολόγοι, νοσηλευτές, αγγελιαφόροι ψεκασμών, γεωπόνοι κα.

Περισσότερα – τόσο όσον αφορά τις ειδικότητες, όσο και σχετικά με άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αιτήσεις, ημερομηνίες κλπ – μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.