Κατηγορίες
Νάουσα

Συναντήσεις Δημάρχου Νάουσας στην Αθήνα

KOYTSOG3ATHENSΣυνεχείς συναντήσεις σε Υπουργεία, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είχε την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης, προωθώντας θέματα του Δήμου ως εξής:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Ο Δήμαρχος καταρχήν έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της πληρωμής των παραγωγών από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιές του περσινού χαλαζιού, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση από τον Υφυπουργό κ. Σγουρίδη ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα.

Στη συνέχεια συζητήθηκε ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αξιοποίησης των υδάτων της περιοχής και η υλοποίηση ενός κλειστού κυκλώματος άρδευσης, για λόγους χρηστής διαχείρισης και πλήρους αξιοποίησης των υδάτων σε μια από τις πιο πλούσιες παραγωγικές ζώνες της Μακεδονίας και της χώρας, όπως τόνισε ο Δήμαρχος.

Ακολούθησε αναφορά στην πρόταση του Δήμου για μετεξέλιξη του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δέντρων σε Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας και Οικονομίας, με στόχο την υλοποίηση εκτεταμένων ερευνητικών προγραμμάτων και προώθησή τους στην παραγωγική διαδικασία. Προτάθηκε επίσης η ιδέα δημιουργίας στον ίδιο χώρο θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και ανάληψη δράσεων για υποστήριξη της στροφής στον τομέα της μεταποίησης.

KOYTSOG2ATHENSΑναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού 

Με την Αναπληρωτή Υπουργό Τουρισμού κ. Κουντουρά έγινε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (οίνος, γαστρονομία, φυσιολατρία, ιαματικός κ.ά.), την ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Βερμίου, την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων κ.ά. Συμφωνήθηκε η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού πακέτου και η προώθησή του απευθείας μέσω του Υπουργείου Τουρισμού.

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Στο γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Μάρδα συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που θα έχει για τα οικονομικά του Δήμου Νάουσας το τέλος των εκκαθαρίσεων των δημοτικών επιχειρήσεων ΤΑΒ και ΚΕΠΑΠ. Έγινε επίσης συνάντηση με τη Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αντικείμενο τη δυνατότητα συνδρομής για την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδιασμών του Δήμου, καθώς και η πιθανότητα χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δήμου ως αποτέλεσμα της επιπλέον επιβάρυνσής του από τις υπό εκκαθάριση δημοτικές επιχειρήσεις.

Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού 

Τα δυνητικά χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης προγραμματικής περιόδου για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου Νάουσας συζητήθηκαν στο γραφείο του υπουργού Οικονομίας Υποδομών και Ανάπτυξης  κ. Σταθάκη. Επίσης διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συμμετοχής του Υπουργείου σε ημερίδα για τις προοπτικές του νέου ΕΣΠΑ. Τέλος έγινε συζήτηση για την ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου των δημοτικών επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες (θέμα ΕΤΑ Α.Ε.).

 KOYTSOG1ATHENS

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Απόντος του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ξυδάκη στο Υπουργείο Πολιτισμού έγινε συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Δούρο. Ο Δήμαρχος κατάθεσε προτάσεις για την πολιτιστική ανάπτυξη και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας, ζητώντας την υποστήριξη της ανασκαφικής δραστηριότητας στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας, όπου εκτιμάται ότι  θα έλθει στο φως το πρώτο Πανεπιστήμιο του αρχαίου κόσμου. Ο Δήμαρχος ανέφερε επ’ αυτού τις προσπάθειες εξεύρεσης ιδιωτικών κεφαλαίων (χορηγιών) για το ξεκίνημα των συγκεκριμένων ανασκαφών.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Τέλος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμφωνήθηκε με τον Πρύτανη κ. Γκόλια και τον αντιπρύτανη κ. Παπαντώνη η καταρχήν υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΕΜΠ, η οποία μεταξύ άλλων θα προβλέπει τη συνδρομή του Πολυτεχνείου στην υλοποίηση μελετών σε θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτινων πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αστικής ανάπτυξης και σχεδιασμού.