Κατηγορίες
αγροτικά Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Π.Ε. Ημαθίας: Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων για βαμβακοκαλλιεργητές

cottone3Από την Π.Ε. Ημαθίας – συγκεκριμένα από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων:

1ο Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

1. Στόχοι

1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Αφορά στο διάστημα του φυτρώματος των φυτειών από κοτυληδόνα ως τέσσερα φύλλα και έχει στόχο την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3 Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα καθώς και την ενημέρωση από τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, να εφαρμόζει συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές και φυτοπροστασία στο σωστό χρόνο.

2. Διαπιστώσεις

2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο φύτρωμα, από κοτυληδόνα ως τέσσερα φύλλα.

2.2 Παρατηρείται πληθυσμός αφίδων και μικροί πληθυσμοί θρίπα.

2.3 Λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν οι σωστές καλλιεργητικές εργασίες για την προετοιμασία της σποροκλίνης. Για τον ίδιο λόγο, σε πολλά χωράφια παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα τα στελέχη των φυτών της προηγούμενης περιόδου. Αποτέλεσμα αυτών είναι τα βαμβάκια να φυτρώνουν με δυσκολία και να παρουσιάζουν στρες κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους ανά 3 ημέρες τουλάχιστον ώστε να ελέγχουν τυχόν αύξηση ή μείωση του πληθυσμού των αφίδων και του θρίπα.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Την περίοδο αυτή οι πληθυσμοί των ωφέλιμων εντόμων είναι αρκετά υψηλοί με αποτέλεσμα να ελέγχουν αποτελεσματικά τους πληθυσμούς των αφίδων. Ως εκ τούτου συστήνονται ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μόνον όταν οι πληθυσμοί των αφίδων παραμένουν υψηλοί και επεκτείνονται στον αγρό για περισσότερο από επτά συνεχής ημέρες. Βεβιασμένοι ψεκασμοί οδηγούν στην μείωση των πληθυσμών των ωφελίμων με αποτέλεσμα την πρόωρη ανάπτυξη άλλων εχθρών (πχ τετρανύχου) ενώ ο στόχος από την αρχή της καλλιέργειας είναι να εγκατασταθεί σε κάθε αγρό ένας ικανός πληθυσμός ωφέλιμων εντόμων που υποστηρίζει ιδιαίτερα ικανοποιητικά την καλή φυτοπροστασία του αγρού καθόλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Στους αγρούς που παρατηρείται στρες των φυτών συστήνεται η χρήση διαφυλικων λιπάνσεων.

Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις ετικέτες τους .