Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Θετική εισήγηση για χρήση του αύλειου χώρου του 1ου-5ου Δημοτικού Σχολείου για το πανηγύρι Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Ομόφωνη θετική εισήγηση σχετικά με την παραχώρηση του αύλειου χώρου του 1ου-5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας, προκειμένου να λάβει χώρα η φετινή εμποροπανήγυρη, εξέδωσε τα Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην εισήγηση (για την έκδοση της οποίας ελήφθησαν υπόψη και σχετικά έγγραφα των διευθυντών των 2 σχολείων, με τα οποία οι διευθυντές συναινούν στην παραχώρηση διατηρώντας όμως σοβαρές επιφυλάξεις για καταστροφές στις σχολικές εγκαταστάσεις, για πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των μαθητών κλπ) που θα υποβληθεί στη Δημοτική Επιτροπή   Παιδείας   του   Δήμου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, αναφέρει μεταξύ άλλων:

(…)Εισηγείται θετικά για την παραχώρηση στη   ∆/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορίου του ∆ήμου Αλεξάνδρειας προς χρήση του αύλειου χώρου του 1ου και 5ου   ∆ημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας   προκειμένου να λάβει χώρα η φετινή εμποροπανήγυρη   στην   Αλεξάνδρεια,   στα   πλαίσια   των   εορταστικών   εκδηλώσεων   του   Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου για το διάστημα από 13 έως και 17 Αυγούστου.

2 β) Η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.1 566/85 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

γ) Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση είναι: η μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου, η αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά τη χρήση του σχολικού χώρου, ο καθαρισμός   του   χώρου   με   την ευθύνη   και   φροντίδα     της   ∆/νσης   Τοπικής   Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορίου του ∆ήμου Αλεξάνδρειας που εξυπηρετείται, ο σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και η διαφύλαξη του χώρου από επαγγελματίες (σεκιούριτι) τις συγκεκριμένες ημέρες που πρόκειται να λάβει χώρα η φετινή εμποροπανήγυρη. (…)