Κατηγορίες
αγροτικά Αλεξάνδρεια

ΕΛΓΑ: ανακοινώθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών φυτικής παραγωγής για τη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας

plymmirismeno xorafiΑπό το Δήμο Αλεξάνδρειας έγινε γνωστό πως ελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από βροχόπτωση στις καλλιέργειες παραγωγών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας:

  • 07/10/2014: Δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.
  • 08/11/2014: Βαμβακοκαλλιέργειες κ.α.

Οι πίνακες αυτοί περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι-εκτιμητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεμάχια και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και σε περίπτωση διαφωνίας, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα σε προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από σήμερα, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής που υπέβαλλε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους τοπικούς ανταποκριτές ΕΛΓΑ.