Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: πληροφορίες για την καταπολέμηση των κουνουπιών

zanzara2Από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη καταπολέμηση των κουνουπιών ενόψει της νέας θερινής περιόδου, υπενθυμίζουμε τα μέτρα τα οποία πρέπει από όλους τους δημότες να εφαρμοστούν:

-Όπου υπάρχουν κανάλια συλλογής ομβρίων υδάτων, θα πρέπει να μην αποχετεύονται σε αυτά οικιακά λύματα. Οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι παράνομες αυτές συνδέσεις έχουν άμεση επίπτωση στη ατομική τους αλλά και στη δημόσια υγεία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εντόμων.

-Πρέπει να απομακρύνεται το στάσιμο νερό από γλάστρες, παλιά λάστιχα αυτοκινήτων, υδρορροές, ποτίστρες ζώων και άλλα μέρη, γιατί αποτελεί εστία αναπαραγωγής των κουνουπιών.

-Κρίνεται απαραίτητο το τακτικό κούρεμα του γρασιδιού και θάμνων όπου βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια, καθώς και η τοποθέτηση σήτας Νο 16 στα ανοίγματα βόθρων.

-Να γίνεται χρήση κίτρινων λαμπτήρων για το φωτισμό εξωτερικών χώρων, αφού προσελκύουν αποδεδειγμένα λιγότερα κουνούπια.

-Όπου υπάρχουν οικόπεδα ακατοίκητα με κοιλότητες εδάφους, θα πρέπει να γίνεται από τους ιδιοκτήτες τους τακτικός καθαρισμός της βλάστησης και πιθανή επιχωμάτωσή τους.

-Στα εγκαταλελειμμένα και νεοανεγειρόμενα σπίτια, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να φροντίζουν για τον καθαρισμό τους, την απομάκρυνση σκουπιδιών, καθώς και να αντλήσουν τυχόν λιμνάζοντα νερά.

-Στις περιπτώσεις των οικόσιτων ζώων εντός των κατοικημένων περιοχών θα πρέπει οι δημότες να λάβουν μέτρα που αφορούν στον περιορισμό της ανάπτυξης εντόμων. Στο θέμα αυτό ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην εντομοκτονία της κοπροσωρού αλλά και στην τακτική απομάκρυνση της κόπρου απευθείας στους αγρούς.

Η ύπαρξη κουνουπιών αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, με ενδεχομένως πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας.

Γι αυτό πρέπει και μπορούμε όλοι από κοινού να βοηθήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή του, καθότι αφορά πρωτίστως τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας.