Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοίνωση του Τ.Ο.Ε.Β. Τρικάλων για τον καθαρισμό των καναλέτων

toev3Από τον Τ.Ο.Ε.Β Τρικάλων ανακοινώθηκαν τα εξής σχετικά με τον καθαρισμό και τη στεγανοποίηση των καναλέτων:

«Καθαρισμός καναλέτων

Επικείμενης της αρδευτικής περιόδου 2015 σας κάνουμε γνωστά τα κάτωθι :

1)  Το Δ/κό Συμβούλιο του Οργανισμού μας με την υπ΄αριθ. 36/29-4-2015 απόφασή του καθόρισε ως προθεσμία καθαρισμού των καναλέτων από τους παραγωγούς την 31η Μαΐου 2015.  Μετά την ημερομηνία αυτή και καθ΄ όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου πρέπει τα καναλέτα από τα οποία εξυπηρετούνται τα χωράφια τους να είναι καθαρά μέσα και έξω, διότι διαφορετικά δεν θα τους δοθεί άδεια να ποτίσουν και θα τους επιβληθεί το πρόστιμο των 5 Ευρώ για κάθε ακάθαρτο καναλέτο (άρθρα 10 & 12 του Κανονισμού αρδεύσεως).

2)  Ότι οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για τη στεγανοποίηση των καναλέτων που εξυπηρετούν τα χωράφια τους και ότι η μη συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στον Κανονισμό άρδευσης και στις αποφάσεις του Δ/κού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ αποτελούν αγροτικές παραβάσεις που τιμωρούνται με τις Διατάξεις του Ν.Δ/τος 3030/54 «περί Αγροφυλακής» (άρθρο 20 του Κανονισμού αρδεύσεως).

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείσθε να συμμορφώνεστε με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό αρδεύσεως και στις υποδείξεις των υδρονομικών οργάνων προς αποφυγή ταλαιπωριών και ποινικών κυρώσεων.

Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων

ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ